Uushaldus


Termograafia

Termograafia on meetod pindade temperatuuride visualiseerimiseks. Termoülevaatuse tulemusena saad ülevaate hoone soojapidavusest, sh fassaad, uksed, aknad, mitmesugused liitekohad. Võimalus kontrollida ka elektrisüsteemi töökindlust.
Termograafiat on mõistlik tellida enne renoveerimisprojekti, et teada saada hoone konstruktsioonis kõige külmemad kohad.
Peale renoveerimistöid aitab termograafia kontrollida ehitustööde tulemust/kvaliteeti.

Päringu- ja tellimiskeskuse abil saate teostada TASUTA hinnapäringuid spetsialisti abiga. Täites alltoodud hinnapäringu vormi, aitame esitada Termograafia hinnapäringud usaldusväärsetele ettevõtetele ning saadame Sulle võrreldavad hinnapakkumised!