Uushaldus


Eramu

ERAMU OSTUEELNE KONTROLLAKT SISALDAB:

1. Tiitelleht, sisukord ja selgitused.

2. Üldandmed, omand ja omandiga seotud kohustused.

3. Maaüksuse info ja andmete kontroll.

Asukoht (infrastruktuur, piirkonna planeeringud jm), kinnistu/maaüksus (kinnistul olevad hooned, ehitusõigus, heakord jm) ja sellel olevad tehnovõrkud ning –rajatised.

4. Hoone info ja andmete kontroll.

Hoone üldandmed (sh ehitus-, kasutusluba, kasutuspiirangud, ehitaja jms), projektdokumentatsiooni andmed, hoone põhinäitajad (ehitamisaasta, ehitusalune pind, pindalad jms), tehnovarustus ja –süsteemid, hoone ja kinnistu üldine varustatus (mänguväljakud, prügimaja jms).

5. Hoone tehniline ülevaatus.

Hoone konstruktsiooniosad ja tehnosüsteemid.

6. Ruumide seisukorra ülevaatus.

Hoones olevate ruumide põhjalik seisukorra hinnang põrandast laeni.

7. Kinnisvara korrashoiu andmed.

Hooldus- ja kommunaalteenuste lepingud, sh nende sõlmimise võimalikkus perspektiivis, teostatud remonttööd, kulude ülevaade jm.

8. Kinnisvara ostueelse kontrolli kokkuvõte.

OSALINE kinnisvara ostueelne kontroll ei sisalda punkte 5. ja 6.!

Teenuse HINNAKIRJAGA saad tutvuda SIIN! Teenuse tellimiseks või hinnapakkumise saamiseks täida vorm SIIN!

Küsimuste korral helista kohe telefonil +372 524 1144 või täida kontaktvorm!

SINU SÕLTUMATU PARTNER!

PÄRINGU- JA TELLIMISKESKUS – Leia teenusepakkuja halduskonsultandi abiga! TASUTA! Loe edasi…