Uushaldus


Kinnistu

KINNISTU OSTUEELNE KONTROLLAKT SISALDAB:

1. Tiitelleht, sisukord ja selgitused.

2. Üldandmed, omand ja omandiga seotud kohustused.

Baasnäitajad, kitsendused jm.

3. Maaüksuse info ja andmete kontroll.

Asukoht (infrastruktuur, piirkonna planeeringud, müra jm), kinnistu/maaüksus (ehitusõigus, topograafia, heakord jm) ja sellel olevad/planeeritavad tehnovõrkud ning –rajatised, kinnistu üldine varustatus jm.

4. Projektdokumentatsiooni kontroll.

5. Kinnisvara korrashoiu andmed.

Hooldus- ja kommunaalteenuste lepingud, sh nende sõlmimise võimalikkus perspektiivis, kulude ülevaade jm.

6. Kinnisvara ostueelse kontrolli kokkuvõte.

Teenuse HINNAKIRJAGA saad tutvuda SIIN! Teenuse tellimiseks või hinnapakkumise saamiseks täida vorm SIIN!

Küsimuste korral helista kohe telefonil +372 524 1144 või täida kontaktvorm!

SINU SÕLTUMATU PARTNER!

PÄRINGU- JA TELLIMISKESKUS – Leia teenusepakkuja halduskonsultandi abiga! TASUTA! Loe edasi…